PCI DSS E-Book

PCI DSS คือ มาตรฐานความปลอดภัยในการรับชําระค้าสินค้า และบริการด้วยบัตร อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกําหนด โดย 5 ค่ายยักษ์ใหญ่ …