News & Events

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคาร ที่ …

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของ บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของ บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของ บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด เมื่อวันที่ 4 …

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี …

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรตามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรตามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ …

EGAT: พิธีการรับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001: 2013 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

EGAT: พิธีการรับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001: 2013 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

26 มกราคม 2558 – พิธีการรับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001: 2013 ของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเอกสารรองรับการตรวจประเมินเพื่อขอประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ …

TISA & ETDA: โครงการ CISSP Bootcamp (ISC)2

TISA & ETDA: โครงการ CISSP Bootcamp (ISC)2

บรรยากาศการติวเข้ม CISSP Bootcamp 3 วันเต็ม หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย …

Messenger
Messenger